close-icon

Toni Bosch · Records de Sant Joan

Més de 160 vegades a corregut s'ensortilla… i les que li queden! En Toni Bosch, conegut com l'amo de Son Àngel, hauria estat el cavaller de més edat d'aquesta qualcada. L'any que ve el tornarem a veure dalt cavall, i molt probablement, s'endurà alguna ensortilla més! Sant Joan Més A Prop. Ajuntament de Ciutadella.